Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Selvitys pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin

Selvitys pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26758/2022

Svarstiden gick ut: 31.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausunnonantajien vastaavan lausuntopyyntö.fi:ssa esitettyihin kysymyksiin koskien selvitystä pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tietojen asettamisesta saataville julkiseen rekisteriin.
Bakgrund
Selvitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan 2019. Osana hallitusohjelmassa esitettyjä harmaan talouden vastaisia toimia on tullut selvittää, voidaanko pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkaiden tiedot asettaa saataville julkiseen rekisteriin. Kyseinen hallitusohjelman kirjaus sisältyy myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2020–2023.

Tarjouskilpailun voittanut KPMG Oy Ab on laatinut kirjallisen selvityksen, jossa selvitetään vaihtoehdot yleisöjulkisuuden lisäämiseksi ja pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tietojen asettamiseksi saataville julkiseen rekisteriin. Selvitys sisältää myös yhteenvedon ja johtopäätökset toimintavaihtoehtojen hyödynnettävyydestä ja toteutuskelpoisuudesta.
Målsättningar
Selvityksen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää keinot, miten ulkomaisten omistajien hallintarekisteröityjä osakkeita koskevat tiedot suomalaisissa listayhtiöissä voitaisiin asettaa saataville julkiseen rekisteriin.
Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.10.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Finanssineuvos Jyrki Knuutinen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 270
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Euroclear Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin poliisilaitos / Talousrikosyksikko    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Journalistiliitto    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Nasdaq Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Pääomasijoittajat ry    
Pörssisäätiö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät    
Taloustoimittajat ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency Suomi ry    
Turun yliopisto    
Tyoelakevakuuttajat TELA ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttajanvirasto    
Verohallinto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö