Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över förändringar av strukturerna i studentexamensproven i matematik

Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon matematiikan kokeiden rakenteiden muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-776-2022

Svarstiden gick ut: 20.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Ylioppilastutkintolautakunta on aloittanut työn matematiikan ylioppilaskokeiden rakenteiden kehittämiseksi. Muutosehdotukset koskevat matematiikan koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa ilmoitettua tehtävien jakautumista A-, B1- ja B2-osiin sekä vastattavien tehtävien määrää kussakin osassa. Kehittämisen taustalla on tarve kasvattaa A-osan painoarvoa molempien oppimäärien kokeissa ja vähentää tehtävien lukumäärää lyhyen oppimäärän kokeessa. Rakennetta muuttamalla voidaan arvioida kokelaiden lukion opetussuunnitelman mukaisia tietoja, taitoja ja riittävää kypsyyttä aiempaa tasapainoisemmin.
Liitteet:
Aikataulu
Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoanne matematiikan kokeiden rakenteiden muuttamisesta, esimerkkirakenteista sekä muutoksen aikataulusta. Ylioppilastutkintolautakunta pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään 20.4.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään määräaikaan mennessä oikeusministeriön Lausuntopalveluun.
Valmistelijat

Lisätiedon antaja:
Tutkintosihteeri Outi Talvitie, yhteydenottopyynnöt puh. 0295 338 211 tai lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
 

 
Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen Rehtorit ry    
Suomenyliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Teknologiateollisuus ry    
Yksityiskoulujen liitto