• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Onnettomuustutkintakeskus, Valonen Kai
    Päivitetty:
    1.7.2020
    • Liikenne- ja viestintävirasto on valmistellut määräysluonnoksen, joka koskee L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista. L-luokan ajoneuvojen rakennetta ei ole käsitelty Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnoissa eikä määräykseen näyttäisi sisältyvän yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia olennaisia muutoksia. Siten Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole määräysluonnokseen lausuttavaa.