Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Arviomuistio kuluttajaluottojen markkinoinnista

Vastausaika päättyy: 31.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio kuluttajaluottojen markkinoinnista.

Hankkeen mahdollisesta käynnistämisestä päätetään lausuntokierroksen jälkeen.
Jakelu:
4finance Oy    
Aurajoki Nordic Oy    
Bank Norwegian AS    
DFC Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
FiCom ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
IPF Digital Finland Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Lainaamo Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lowell Suomi Oy    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Mainostajien liitto ry    
Mash Group    
Medialiitto ry    
Monobank ASA    
OPR Finance Oy    
RadioMedia ry    
Resurs Bank    
Santander Consumer Finance Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kaupan Liitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tact Finance Oyj    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Vertaislainayhdistys ry    
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta. Lausunnonantajilta toivotaan erityisesti näkemyksiä arviomuistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 31.5.2019.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund (15.4. alkaen), puh. 02951 50554, sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi sekä lainsäädäntöjohtaja Pekka Pulkkinen, puh. 02951 50224, sähköposti etunimi.t.sukunimi(at)om.fi
Asiasanat

kuluttajaluotto

markkinointi

mainonta

Liitteet:

    • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
    • Lisää tähän aputeksti liitteiden lisäämiselle. Vastaajat voivat liittää tiedostomuotoja: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif ja tif. Tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 50 Mb.