Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vastausaika päättyy: 16.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Lisäksi valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa 14,5 miljoonalla eurolla, joka toteutettaisiin nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuusprosenttia.

Määrärahalisäykset toteutettaisiin muuttamalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 § ja 23 b §.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 16.8.2019.
Valmistelijat
Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos, kirsti.kotaniemi@minedu.fi puh. 0295 330408