Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Svarstiden går ut: 16.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Valtioneuvosto on päättänyt lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistamisesta 18 miljoonalla eurolla. Määrärahalisäys lukiokoulutuksen rahoitukseen toteutettaisiin pienentämällä lukiokoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävän vähennyksen määrää. Lisäksi valtioneuvosto on päättänyt vahvistaa perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa 14,5 miljoonalla eurolla, joka toteutettaisiin nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuusprosenttia.

Määrärahalisäykset toteutettaisiin muuttamalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 § ja 23 b §.

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 16.8.2019.
Beredare
Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos, kirsti.kotaniemi@minedu.fi puh. 0295 330408