Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31602/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi palkkaturvasta ja merimiesten palkkaturvasta annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksiin tehtäisiin toimivaltaisen viranomaisen muuttumisesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. Asetusten viittaukset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen muutettaisiin koskemaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskusta, jolle palkkaturva-asiat siirtyvät 1.1.2025 alkaen. Lisäksi asetuksista kumottaisiin eräitä tarpeettomia säännöksiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 8.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.1.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa

erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa
p. 029 506 4207
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(a)gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry: smu@smu.fi    
Suomen Varustamot Ry –Rederierna i Finland    
Uudenmaan ELY-keskus