Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23855/2023

Vastausaika on päättynyt: 13.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia siten, että savuttomat nikotiinituotteet tulisivat veron piiriin. 

Savuttomista nikotiinituotteista kannettaisiin sekä vähittäismyyntihintaan perustuvaa arvoveroa että yksikköveroa. Arvoveron määrä olisi 10 prosenttia savuttoman nikotiinituotteen vähittäismyyntihinnasta ja yksikköveron määrä 10 senttiä grammalta. Lisäksi säädettäisiin savuttomien nikotiinituotteiden vähimmäisverosta. Savuttomista nikotiinituotteista suoritettavan tupakkaveron määrä olisi aina vähintään 14 senttiä grammalta savutonta nikotiinituotetta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Tavoitteet
Esityksellä toteutettaisiin pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan nikotiinipussit säädetään tupakkaverosta annetun lain alaisiksi tuotteiksi. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 13.9.2023. Ruotsinkielinen versio esitysluonnoksesta on parhaillaan käännettävänä, ja se lähetetään lausuntokierrokselle mahdollisimman pian.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 13.9.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jenni Oksanen, puh. 0295 530 577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kaupan liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttujavirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Philip Morris Finland ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Syöpäjärjestöt    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Tupakkateollisuusliitto ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vapers Finland ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

verotus

tupakka

nikotiini

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen

tobak

nikotin