Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30511/2023

Vastausaika päättyy: 9.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista. Lausuntokierroksen tarkoituksena on muodostaa työmarkkinaosapuolten näkemyksistä kokonaiskuva siitä, kuinka kestävä ja toimiva Suomen työmarkkinamalli voidaan rakentaa.

Mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita harkittaessa otetaan huomioon työmarkkinajärjestöjen esittämät ratkaisuvaihtoehdot ja yhteinen näkemys hallitusohjelman linjauksen toteuttamiseksi.
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia. Laissa työriitojen sovittelusta säädetään, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.

Lisäksi hallitus selvittää keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä työtaisteluja ja edistää vapaaehtoista sovittelua. Vapaaehtoisesta sovittelusta säädetään työriitojen sovittelussa annetussa laissa ja sitä koskevat lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 1.3.2023. Sovittelija voi ottaa soviteltavaksi työriidan osapuolen tai osapuolten yhteisestä pyynnöstä työriidan, vaikka siihen ei liittyisikään työtaistelua tai työrauhan vaarantumisen uhkaa. Sovittelu voidaan aloittaa, jos kaikki osapuolet siihen suostuvat. Vapaaehtoisen sovittelun tarkoituksena on estää työriidan kärjistyminen työtaisteluksi. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pitänyt tärkeänä, että sovittelujärjestelmän uudistamista jatketaan ja tarkastellaan sovitteluprosessia ja sen toimivuutta laajemmin (TyVM 16/2022 vp).

 
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.1.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén
Hallitusneuvos Nico Steiner

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Agronomiliitto    
Akava    
Akava    
Akavan Erityisalat    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja    
Akavan Yleinen Ryhmä AYR    
AKI-liitot    
Aliupseeriliitto    
Ammattiliitto Ava    
Ammattiliitto Jyty    
Ammattiliitto Pro    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL    
DIFF - Ingenjörerna i Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY    
Finanssiala ry    
Henkilöstöala HELA ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ilmailualan Unioni IAU    
Insinööriliitto IL    
Janne Metsämäki    
Jukka-Pekka Tyni    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juristiliitto    
Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT    
Kaupan liitto ry    
Kaupanalan esimiesliitto KEY    
Kelan toimihenkilöt, KTH liitto    
Kemianteollisuus ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kirkon alat    
KiT    
KiT    
KTK Tekniikan Asiantuntijat    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntoutusalan Asiantuntijat    
Leo Suomaa    
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu    
Maaseudun työnantajaliitto MTA ry    
Markku Saarikoski    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto ry    
Meijerialan Ammattilaiset    
Merimies-Unioni    
Metsä Group    
Metsäalan Asiantuntijat    
Metsäteollisuus ry    
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA    
Näyttelijäliitto    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Paperiliitto    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU    
Professoriliitto    
Puusepänteollisuus ry    
Päällystöliitto    
Rajaturvallisuusunioni    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö    
Rautatiealan Unioni RAU    
SAK    
SAK    
Satamaoperaattorit ry    
Sivistystyönantajat ry    
Sivutoiminen valtakunnansovittelija    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia    
Stora Enso    
STTK    
STTK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Ekonomit    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL    
Suomen Eläinlääkäriliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Liikennelentäjäliitto SLL    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Muusikkojen Liitto    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Puheterapeuttiliitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Sanoma-lehtimiesliitto SSSL    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL    
Suomen Työterveyshoitajaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Sähköalojen ammattiliitto    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Te-me    
Tehy    
Tekniikan akateemiset TEK    
Teknologiateollisuuden työnantajat ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Tieteentekijät    
Toimihenkilöliitto Erto    
Tradenomit    
Tulliliitto    
UPM    
Upseeriliitto    
Valtakunnansovittelija    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtion työmarkkinalaitos    
Vankilavirkailijain Liitto VVL    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut    
Yleinen Lehtimiesliitto