Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - EHDOTUKSET TORNIONJOEN KALASTUSSÄÄNTÖÄ KOSKEVISTA MUUTOSTARPEISTA VUODELLE 2020

EHDOTUKSET TORNIONJOEN KALASTUSSÄÄNTÖÄ KOSKEVISTA MUUTOSTARPEISTA VUODELLE 2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1507/04.04.03.01/2019-

Vastausaika on päättynyt: 3.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyysi lausuntoja ja perusteltuja ehdotuksia kalastussääntöön tarvittavista muutoksista Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisia vuotta 2020 koskevia Ruotsin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Saatujen lausuntojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että kaikki vuonna 2019 sovelletut määräykset ylläpidetään tietyin muutoksin. Muutosehdotuksia on viisi.

Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa vain ehdetettuun viiteen muutokseen. Aimman vuotta 2020 koskevan lausuntopyynnön perusteella tehtyjä ehdotuksia ei ole tarpeen toistaa.

 
Tausta
Suomi ja Ruotsi tarkastelevat vuosittain tarvetta muuttaa Tornion-Muonionjoen kalastussääntöä, mikäli kalakantojen tila sallii muutokset tai vaatii säännön muuttamista. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö pyytää ehdotuksia muutostarpeista Ruotsin kanssa käytäviä kalastussäännön 16 § mukaisia neuvotteluja varten.

Neuvottelujen tuloksena laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu poikkeukset Tornion-Muonionjoen kalastussääntöön.  Pöytäkirja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella ja julkaistaan valtiosopimussarjassa.
Tavoitteet
Kalastussääntöön neuvoteltavat poikkeukset mahdollistavat kalakantojen tilaan ja muihin olosuhteiden muutoksiin mukautuvan kalakantojen hoidon Tornion-Muonionjoella
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 03.03.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lausuntopyyntö on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä

Lisätietoja antavat
- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
- neuvotteleva virkamiesTapio Hakaste p. 0295 162152, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
Jakelu:
AlaKemijoen ja Perämeren kalatalousalue    
Enontekiön kalatalousalue    
Kaakamoniemen lohipatoyhtymä    
Kukkolan siikakalastusyhtymä    
Lapin ELY-keskus/kalatalous    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin liitto    
Lapin Vapaa-ajankalastajat    
Luonnonvarakeskus    
Matkakosken Lippomiehet ry,    
Metsähallitus    
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto    
Peräpohjolan poliisilaitos    
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat    
Saamelaiskäräjät    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Tornio-Muoniojokiseura    
Ympäristöministeriö