Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2020

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1507/04.04.03.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja perusteltuja ehdotuksia kalastussääntöön tarvittavista muutoksista Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n mukaisia vuotta 2020 koskevia Ruotsin kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Lausunnoissa on mahdollista antaa ehdotuksia perusteluineen siitä, onko kalastussäännön 16 §:n mukaisesti kalastussääntöä tarpeellista mukauttaa tai siitä poiketa, ottaen huomioon kalakantojen tila.

Lähtökohtana maa- ja metsätalousministeriön ehdottaa, että kaikki vuonna 2019 sovelletut määräykset ylläpidetään.  

Maa- ja metsätalousministeriö kuulee tarvittaessa sidosryhmiä uudelleen sen jälkeen, kun perusteltujen ehdotusten jättöaika on päättynyt.

Tausta
Suomi ja Ruotsi tarkastelevat vuosittain tarvetta muuttaa Tornion-Muonionjoen kalastussääntöä, mikäli kalakantojen tila sallii muutokset tai vaatii säännön muuttamista. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö pyytää ehdotuksia muutostarpeista Ruotsin kanssa käytäviä kalastussäännön 16 § mukaisia neuvotteluja varten.

Neuvottelujen tuloksena laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu voimassa olevat poikkeukset Tornion-Muonionjoen kalastussääntöön.  Pöytäkirja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella ja julkaistaan valtiosopimussarjassa.

 
Tavoitteet

Kalastussääntöön neuvoteltavat poikkeukset mahdollistavat kalakantojen tilaan ja muihin olosuhteiden muutoksiin mukautuvan kalakantojen hoidon Tornion-Muonionjoella.

Liitteet:
Aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 16.12.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lausuntopyyntö on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

Lisätietoja antavat
- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
- neuvotteleva virkamiesTapio Hakaste p. 0295 162152, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

Jakelu:
Alakemijoen ja Perämeren kalatalousalue    
Enontekiön kalatalousalue    
Kaakamoniemen lohipatoyhtymä    
Kukkolan siikakalastusyhtymä    
Lapin ELY-keskus/kalatalous    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalastusmatkailu ry    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin liitto    
Lapin Vapaa-ajankalastajat    
Leskinen Jari    
Luonnonvarakeskus    
Matkakosken Lippomiehet ry,    
Metsähallitus    
Oraluoma Mika    
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto    
Peräpohjolan poliisilaitos    
Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat    
Saamelaiskäräjät    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Tornio-Muoniojokiseura    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kalatalous

kalastus

joet

lainsäädäntö

asetukset

sisävesikalastus

kalatalousalueet

lohikalat

siika

lohi