Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräys, jolla radioamatöörimääräystä väliaikaisesti muutetaan

Määräys, jolla radioamatöörimääräystä väliaikaisesti muutetaan

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/332702/03.04.05.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta, jolla muutetaan väliaikaisesti radioamatöörimääräystä.
Tausta
Radioamatöörimääräyksen 6 K/2019M 6 §:ää muutetaan väliaikaisesti 100 päivän ajaksi siten, että 15.9.-23.12.2021 välisenä aikana radioamatööriaseman kutsumerkissä saa alussa käyttää kirjaintunnuksen OH sijaista kirjaintunnusta OF. Muutos perustuu siihen, että vuosi 2021 on Suomen Radioamatööriliitto ry:n 100-vuotisjuhlavuosi.
Tavoitteet
Määräyksen väliaikaisen muuttamisen tavoitteena on mahdollistaa 100 päivän aikana radioamatööriasema kutsumerkin alussa kirjaintunnuksen OH sijasta kirjaintunnuksen OF käyttämisen Suomen Radioamatööriliitto ry:n 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnonantajia pyydetään antamaan lausuntonsa 4.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassapidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassapidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteeseen Traficon, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/332702/03.04.05.00/2021.
Valmistelijat
Lakimies Anne Kaartinen, anne.kaartinen@traficom.fi, p. +358295390664
Jakelu:
SRAL    
Asiasanat

radioamatööri

radioamatör