Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9213/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.


 
Tausta
Sopimusmuutoksen taustalla on 1.7.2018 voimaanastunut liikennepalvelulaki, joka muutti kansallista taksiliikennesääntelyä siten, että taksiliikenteen harjoittamiselle asetettuja velvoitteita kevennettiin.
Tavoitteet
Sopimusmuutoksella ja ehdotetuilla lakimuutoksilla muutettaisiin sopimusta ja voimaansaattamislakia niin, ettei niiden alainen sääntely ylittäisi muussa kansallisessa sääntelyssä taksitoiminnalle asetettuja velvoitteita.

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö ja pykälät ruotsiksi on lisätty pyynnölle 1.7.2022. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Lausuntopalvelu.fi

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot
ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:

Eveliina Uusitalo, suunnittelija, eveliina.uusitalo@gov.fi
 
Jakelu:
AVI, Pohjois-Suomi    
ELY, Lappi    
Enontekiön kunta    
Kolarin kunta    
Lapin taksipalvelu    
Lapin Taksiyrittäjät ry    
MaRa    
Meri-Lapin taksit    
Muonion kunta    
OM    
Pellon kunta    
PLM    
Poliisihallitus    
SM    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
TEM    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
UM    
UM    
VM    
Ylitornion kunta    
Asiasanat

valtiosopimus