Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Against Hate –hankkeen suositukset viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön

Against Hate –hankkeen suositukset viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/744/2018

Vastausaika on päättynyt: 24.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö koordinoi Against hate –hanketta, jonka tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemiseen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019.


 
Tausta
Osana hanketta on perustettu verkosto, jonka tehtävänä on tukea hankkeen toimintoja, kartoittaa viharikosten ja vihapuheen vastaisia toimia ja vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn aukkoja sekä tämän työn pohjalta tehdä ehdotuksia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostamiseksi. Verkoston lisäksi suosituksia muotoiltaessa on käytetty hyväksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa esiin nousseita huomioita sekä toukokuussa 2019 julkaistun vihapuheraportin suosituksia.​Suositukset ovat Against Hate –hankkeen suosituksia, eivätkä välttämättä edusta sen verkostossa edustettuina olevien tahojen näkemyksiä.
Linkit
Liitteet:

FI_Hankkeen suositukset.pdf - Lausuttavana olevat suositukset

SV_Hankkeen suositukset.pdf -

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 24.10.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämätöntä vastata.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hankepäällikkö Milla Aaltonen (puh. 02951 50061 , sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Vammaisfoorumi    
Amnesty International Suomen osasto    
Anti-Racist Forum    
Dream Wear Club    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Fem-R    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsinki Pride -yhteisö    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)    
Kuurojen liitto    
Kynnys    
Lakimiesliitto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Meitä ei vaienneta ry    
Miehet ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Moniheli ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä    
Näkövammaisten keskusliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pelastakaa lapset    
Pirkanmaan Seta    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasian neuvottelukunta    
Romano Missio    
Saamelaiskäräjät    
Sámi Árvvut rs    
Sámisoster rs    
Sateenkaariperheet    
Seta    
Sisäministeriö    
Someturva    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen Romaniyhdistys ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys    
Suomen tuomariliitto    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liitto    
Suomen viharikosvastainen yhdistys ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvotiedon keskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Trasek    
USKOT-foorumi    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

viharikos

vihapuhe