Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24521/2021

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään terveydenhoitomaksusta, viivästymismaksusta sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävästä maksusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022. Myös liitteenä olevasta muistiosta on mahdollista antaa kommentit.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 28.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen (esittelijä)
Asiantuntija Malla Parkkonen (lisätiedot), puh. 02951 63740, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Kansaneläkelaitos    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö