Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24521/2021

Svarstiden gick ut: 28.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään terveydenhoitomaksusta, viivästymismaksusta sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävästä maksusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2022. Myös liitteenä olevasta muistiosta on mahdollista antaa kommentit.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään torstaina 28.10.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen (esittelijä)
Asiantuntija Malla Parkkonen (lisätiedot), puh. 02951 63740, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
Kansaneläkelaitos    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö