Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 18/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luototussuhteen laskenta -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Tausta
Muutokset liittyvät määräysten ja ohjeiden 1/2014 muutosesitykseen, josta on vireillä erillinen lausuntopyyntö.
Tavoitteet
Päivittää määräyksiä ja ohjeita ottamaan huomioon muutoksia, joita on esitetty määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014.Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan, minkä lisäksi niihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 8.11.2019 klo 23.59.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (3), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat
Lisätietoja: pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, puhelin 09 183 5377, sampo.alhonsuo(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
POP Pankkiliitto osk    
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Nordea Bank Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Valtiovarainministeriö    
Ålandsbanken Abp