Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 18/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 8.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luototussuhteen laskenta -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Bakgrund
Muutokset liittyvät määräysten ja ohjeiden 1/2014 muutosesitykseen, josta on vireillä erillinen lausuntopyyntö.
Målsättningar
Päivittää määräyksiä ja ohjeita ottamaan huomioon muutoksia, joita on esitetty määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014.Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan, minkä lisäksi niihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia. 
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 8.11.2019 klo 23.59.
Svarsanvisningar för mottagare
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (3), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat
Lisätietoja: pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, puhelin 09 183 5377, sampo.alhonsuo(at)finanssivalvonta.fi
Sändlista:
POP Pankkiliitto osk    
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Nordea Bank Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Valtiovarainministeriö    
Ålandsbanken Abp