Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25305/2023

Vastausaika päättyy: 9.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) muuttamisesta.
Tausta
Valtioneuvoston asetusta on tarkoitus mukauttaa vastaamaan ns. yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (EU 615/2014) tehtyjä muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.7.2023. Asetuksen muutokset ovat osa Euroopan komission 1.2.2023 antaman vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman (COM(2023) 62 final) toimenpiteitä. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutosten tavoitteina on muun muassa yksinkertaistaa ja nopeuttaa julkisen tuen myöntämistä EU:n vihreään ja digitaaliseen siirtymään. 
Tavoitteet
Valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

•    Asetuksen kokeellisen kehittämisen määritelmää muutettaisiin vastaamaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista määritelmää
•    Rahoitusta voidaan myöntää myös yritykselle, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys 1 tammikuuta 2020 ja 31 joulukuuta 2021 välisenä aikana
•    Avustuksen enimmäismäärä nostettaisiin 15 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon
•    Asetuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 31.12.2026 asti

Valtioneuvoston asetuksen muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2024 alkaen.
 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM081:00/2023 - Hankesivu / Projektsidan

Liitteet:

VNasetusmuutos_laivanrakennuksen_innotuki.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksen muutoksesta

Perustelumuistio2023_laivanrakenn_innotuki.pdf - Luonnos perustelumuistiosta

SV_utkast_statsradets_forordning.pdf - Utkast till ändring av statsrådets förordning

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 9.10.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.10.2023 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla. 

Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo.tem@gov.fi.
Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/25305/2023.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä sekä hankesivulla .
 
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antaa:

Työ- ja elinkeinoministeriö, Johtava asiantuntija Maria Hauptmann, puh. +358 295 047 334, maria.hauptmann@gov.fi 
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Finnvera    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Meriteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Teollisuussijoitus (Tesi)    
Teknologiateollisuus    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

innovaatiot

laivaliikenne

innovaatiopolitiikka