Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12468/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainituista asetusmuutosluonnoksesta.
Tausta
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) ovat muuttuneet. Asetumuutoksella päivitetään asetus vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Tavoitteet

Muutettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta (210/1997, VAK-ilma-asetus). Tavoitteena on saattaa kansalliset vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännökset vastaamaan kansainvälisiä ICAO-TI–määräysten vuoden 2019-2020 muutoksia. Ehdotetaan säädettäväksi, että kuljetuksen suorittajan olisi varmistettava, ettei ruumaan menevässä käsimatkatavarana ole vaarallisia aineita joiden kuljettaminen on sallittu vain matkustamossa.  Ehdotetaan kumottavaksi Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta -pykälä. Lisäksi päivitettäisiin valvontaviranomaistahojen nimet.

 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan lausuntopalveluun.fi 22.1.2020 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (VN/12468/2019). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat Turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen, elina.immonen(at)lvm.fi, p. 0295 34 2126 ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen, mari.suominen(at)lvm.fi, p. 029 534 2306.
Jakelu:
Finnair Flight Academy Ltd    
Airpro Oy    
ANS Finland Oy    
Cargo Safe Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finavia Oyj    
Finnair Cargo    
Finnair Oyj    
Fin-secpro    
Hub Logistics Finland Oy    
Ilmavoimien esikunta    
Jetflite Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Matkahuolto    
Nordic Regional Airlines Oy    
Poliisihallitus    
Posti    
puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Salpauslento Oy    
Scanwings Oy    
sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logsitiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Lentäjäliitto ry    
Suomen moottorilentäjien liitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantaja ry    
Swissport Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

VAK-ilma