Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12468/2019

Svarstiden gick ut: 24.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainituista asetusmuutosluonnoksesta.
Bakgrund
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) ovat muuttuneet. Asetumuutoksella päivitetään asetus vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Målsättningar

Muutettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta (210/1997, VAK-ilma-asetus). Tavoitteena on saattaa kansalliset vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännökset vastaamaan kansainvälisiä ICAO-TI–määräysten vuoden 2019-2020 muutoksia. Ehdotetaan säädettäväksi, että kuljetuksen suorittajan olisi varmistettava, ettei ruumaan menevässä käsimatkatavarana ole vaarallisia aineita joiden kuljettaminen on sallittu vain matkustamossa.  Ehdotetaan kumottavaksi Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta -pykälä. Lisäksi päivitettäisiin valvontaviranomaistahojen nimet.

 
Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan lausuntopalveluun.fi 22.1.2020 mennessä.

Svarsanvisningar för mottagare

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (VN/12468/2019). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat Turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen, elina.immonen(at)lvm.fi, p. 0295 34 2126 ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen, mari.suominen(at)lvm.fi, p. 029 534 2306.
Sändlista:
Finnair Flight Academy Ltd    
Airpro Oy    
ANS Finland Oy    
Cargo Safe Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finavia Oyj    
Finnair Cargo    
Finnair Oyj    
Fin-secpro    
Hub Logistics Finland Oy    
Ilmavoimien esikunta    
Jetflite Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Matkahuolto    
Nordic Regional Airlines Oy    
Poliisihallitus    
Posti    
puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Salpauslento Oy    
Scanwings Oy    
sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logsitiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Lentäjäliitto ry    
Suomen moottorilentäjien liitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantaja ry    
Swissport Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

VAK-ilma