Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta / kevytautot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta / kevytautot

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/135/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Tällä esityksellä muutetaan ajoneuvolain, ajokorttilain, tieliikennelain, ajoneuvoverolain, autoverolain, polttoaineen maksusta annetun lain ja arvonlisäverolain säännöksiä. Ehdotuksessa luotaisiin uusi ajoneuvoryhmä, kevytautot, jotka olisivat T-luokan ajoneuvoja, jotka on muunnettu henkilöautoista siten, että niiden nopeutta on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa AM-kortilla, kuten mopoautojakin.

Tausta
Nuoret liikkuvat paljon ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Ministeriössä on selvitetty mahdollisuuksia mahdollistaa nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttö näiden ajoneuvojen rinnalle, erityisesti ajoneuvoluokkia ja ajokortteja koskevan EU-sääntelyn yhteensopivuuden osalta.
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15-17-vuotiaille, ottamalla käyttöön uusi ajoneuvoryhmä. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Liitteet:

Kevytautot HE-luonnos_lausuntoversio.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

Lausuntopyyntö kevytautot.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Pyydämme vastausta 10.07.2018 mennessä.
Valmistelijat
Jakelu:
Anssi Viranko