Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta / kevytautot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta / kevytautot

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/135/03/2018

Svarstiden gick ut: 10.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Tällä esityksellä muutetaan ajoneuvolain, ajokorttilain, tieliikennelain, ajoneuvoverolain, autoverolain, polttoaineen maksusta annetun lain ja arvonlisäverolain säännöksiä. Ehdotuksessa luotaisiin uusi ajoneuvoryhmä, kevytautot, jotka olisivat T-luokan ajoneuvoja, jotka on muunnettu henkilöautoista siten, että niiden nopeutta on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa AM-kortilla, kuten mopoautojakin.

Bakgrund
Nuoret liikkuvat paljon ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Ministeriössä on selvitetty mahdollisuuksia mahdollistaa nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttö näiden ajoneuvojen rinnalle, erityisesti ajoneuvoluokkia ja ajokortteja koskevan EU-sääntelyn yhteensopivuuden osalta.
Målsättningar

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15-17-vuotiaille, ottamalla käyttöön uusi ajoneuvoryhmä. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Liitteet:

Kevytautot HE-luonnos_lausuntoversio.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

Lausuntopyyntö kevytautot.pdf - Lausuntopyyntö

Tidtabell
Pyydämme vastausta 10.07.2018 mennessä.
Valmistelijat
Sändlista:
Anssi Viranko