Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyynnön diaarinumero: Traficom/155502/03.04.05.00/2023

Vastausaika päättyy: 6.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
 
1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AE/2023M
2) Radiotaajuusmääräyksen 4 AE/2023M perustelumuistioluonnos
3) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 15 AU/2023M
4) Määräyksen 15 AU/2023M perustelumuistioluonnos 
Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko).

Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25).   Liikenne- ja Viestintäviraston määräys 15 sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa. Näitä ovat muun muassa matkaviestimet, PMR446-radiopuhelimet, RLAN-laitteet, radiomikrofonit, yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat.  

Olennaiset muutokset: 

Määräys 15:
  • Swarm ja Myriota satelliittipäätelaitteet on vapautettu luvanvaraisuudesta taajuusalueilla 148,00–150,05 MHz ja 399,9–400,05 MHz.
  • Aiemmin määräaikaisena voimassa ollut luvasta vapautus koskien viranomaistoimintaan ja huoltovarmuuteen liittyvää matkaviestinverkkojen päätelaitteiden käyttöä ilma-aluksessa on muutettu pysyväksi (kohta 7.1.2).
Radiotaajuusmääräys 4:

Siirtyvä liikenne
Osa-alueen 459,025 – 460,000 MHz huomautuksiin on lisätty lyhytaikaisten tapahtumien simpleksikanavat 459,250; 459,275; 459,550; 459,600; 459,625; 459,675; 459,750 ja 459,775 MHz.

Osa-alueen 468,725 – 469,700 MHz huomautuksiin on lisätty lyhytaikaisten tapahtumien simpleksikanavat 468,950; 468,975; 469,250; 469,300; 469,325; 469,375; 469,450 ja 469,475 MHz.

Siirtyvä ilmailuradioliikenne (R)
Muutettu moottorilennon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus 122,500 MHz -> 122,925 MHz.

Poistettu lentomittauksen valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus 122,400 MHz.

Radioamatöörit
Muutettu osa-alueen 435 - 438 MHz käyttö IARU:n suosituksen mukaiseksi laittamalla radioamatööriliikenneallokaatio alkamaan 436 MHz:stä ja sallimalla laajakaistaiset datalähetteet. Radioamatöörisatelliittiliikenneallokaatio pysyy ennallaan.

Sotilaskäyttö

Osa-alue 230 - 240 MHz on osoitettu sotilaskäyttöön. Tarkoituksena on Suomen taajuuksienkäytön yhtenäistäminen muiden NATO-maiden kanssa. Taajuusalueella 230,016 - 236,544 MHz on Eiscat-vastaanotin, joka rajoittaa sotilaskäyttöä. Taajuusalueella on sallittu myös ennen 31.12.1998 käyttöönotettuja lyhyen kantaman radiolaitteita, mutta ne eivät rajoita sotilaskäyttöä. 
 
Tavoitteet
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.10.2023 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa Mikko Rintala, p. 0295 390 459 ja Tapio Penkkala, p. 0295 390 434. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.