Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1007/2019

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Kansalaistoiminta muuttaa muotoaan, mikä on otettava nykyistä paremmin huomioon lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottaviksi yhdistyslain muutoksiksi ja muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi sääntelyksi.
Työryhmä on selvittänyt laajasti yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden tarpeita. Tavoitteena on ollut toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen siten, että yhdistykset ja muut toimijat voivat itse päättää uusien mahdollisuuksien käyttöönotosta.

Työryhmän keskeiset muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtaja-toimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista, etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa ja verkkokokouksen sallimista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa. Työryhmä ehdottaa lisäksi mm. yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenen esteellisyyden selventämistä laissa.

Työryhmä ehdottaa perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeiden huomioon ottamista uutta toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevalla lailla. Työryhmä ehdottaa myös, että pienimmät yhdistykset ja toimintaryhmät vapautettaisiin kirjanpitolain mukaisista talouden seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista ja niille sallittaisiin kevyempi jäsenten ja sidosryhmien tiedontarpeet täyttävä tilinpito.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelutoimeksiannosta päätettäessä.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-896-7 - Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : Luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 14.4.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta

Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)om.fi , puh. +358(0)2951 50074.
Jakelu:
Akava    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Demos Helsinki    
Dodo ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finlands Svenska Scouter    
Gutsy Go    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helka ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta    
Helsinki Urban Art ry    
Iholiitto    
Invalidiliitto    
JHTT-yhdistys    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus    
Kansallisten palvelujen kehittäjät KAPAK    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry    
Keskusrikospoliisi    
Kopiosto    
Kuopion kaupunki    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liike Nyt    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
MYYRMÄKI-liike    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Olympiakomitea    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oranssi ry    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset    
Professori Heikki Halila    
Raha- ja automaattiyhdistys RAY    
Rovaniemen kaupunki    
Savonlinnan seudun kolomonen ry    
Siskot ja Simot ry    
Sisäministeriö    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL    
Suomen harrastajateatteriliitto    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Nuorisoseurat    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Palloliitto    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat    
Suomen Työväen Urheiluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)    
Svenska hörselförbundet    
Sydänliitto    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Tampereen kaupunki    
Teosto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi Seura ry    
Valtiokonttori    
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovaranministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreä liitto    
Yhteismaa ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

yhdistyslaki

rekisteröity yhdistys

digitalisaatio

yhdenvertaisuusperiaate

esteellisyys

etäosallistuminen

yhdistys

rekisteröimätön yhdistys

kansalaistoiminta

yhdistyminen

toimitusjohtaja

yhdistyksen kokous

verkkokokous

hallitus

jäsenäänestys

liittoäänestys

vahingonkorvaus

toimintaryhmä

tilinpito

kyselyoikeus