Lausuntoyhteenveto

Yhteenveto
Lausuntoyhteenveto Avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnoksesta