Lausuntoyhteenveto

Sammandrag
Lausuntoyhteenveto Avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnoksesta