Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Ehdotus saatavien perintää koskevien säännösten pysyvästä muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.
0 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 24)