Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 92)