Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 45)