Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi kotimaanliikenteen matkustaja-aluksella olevien henkilöiden tietojen ilmoittamisesta

Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi kotimaanliikenteen matkustaja-aluksella olevien henkilöiden tietojen ilmoittamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/471392/03.04.01.00 /2023

Vastausaika on päättynyt: 27.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
Matkustaja-aluksella olevien henkilöiden tietojen ilmoittaminen (TRAFICOM/471392/03.04.01.00/2023)
 
Tausta
Matkustaja-alusten henkilöluetteloista annetun lain (1038/2009) muutoslaki 158/2023 annettiin helmikuussa 2023 ja tuli voimaan 1.3.2023. Lain 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 5 momentti antaa Liikenne- ja viestintävirastolle valtuuden antaa tarkempia teknisiä määräyksiä ilmoitusten antamisesta ja ilmoitusten antamiseen käytettävistä järjestelmistä ja lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisesta.

Lisäksi Suomessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi kotimaanliikenteen matkustaja-aluksella olevien henkilöiden lukumäärän ilmoittamiseen tarkoitettu ilmoitusjärjestelmä Nautilus, joka edellyttää muutoksia viraston antamaan aikaisempaan määräykseen matkustaja-aluksella olevien henkilöiden lukumäärän ilmoittamisesta.
 
Tavoitteet
Määräyksellä annettaisiin tarkempia teknisiä määräyksiä kotimaanliikenteen matkustaja-alusten henkilöluetteloista laissa asetetuista vaatimuksista.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 27.2.2024 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Aleksi Uttula, päällikkö/chef, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
 
Jakelu:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Meriliitto - Sjöfartsförbundet ry    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Suomen laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto