• Yleiset kommentit
   • Väylävirasto, Väylänpito
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Lausuntonaan Väylävirasto toteaa, ettei sillä ole lisättävää Liikenneviraston hankkeen aikaisemmassa vaiheessa antamaan lausuntoon (10.12.2018, asianhallintanumero LIVI/7912/06.00.03/2018)
   • Näkemykset hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista
   • Klikkaa ja lisää tekstiä