• Yleiset kommentit
   • Maa- ja metsätalousministeriö, Niemivuo-Lahti Johanna
    Päivitetty:
    28.6.2019
    • Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että aikaisemmissa maa- ja metsätalousministeriön toimittamissa lausunnoissa esille tuodut näkemykset otetaan huomioon myös tässä hankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvien vaikutuksien kohdalla, eli erityisesti kaloille, kalataloudelle ja merinisäkkäille rakennusvaiheen ja myöhemmän toiminnan aikana aiheutuvat haitat.
   • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
    Päivitetty:
    18.6.2019
    • Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ei ole lausuttavaa asiassa.
   • Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat -yksikkö, erikoistutkija Jari Raitaniemi
    Päivitetty:
    6.6.2019
    • Luonnonvarakeskuksella (Luke) ei ole lausuttavaa asiaan.
   • Sosiaali- ja terveysministeriö
    Päivitetty:
    28.5.2019
    • Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole lausuttavaa asiaan liittyen.
   • Väylävirasto, Väylänpito
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Lausuntonaan Väylävirasto toteaa, ettei sillä ole lisättävää Liikenneviraston hankkeen aikaisemmassa vaiheessa antamaan lausuntoon (10.12.2018, asianhallintanumero LIVI/7912/06.00.03/2018)
   • Näkemykset hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista
   • Klikkaa ja lisää tekstiä