• 1.  Yleiskommentit + kommentit koskien oppaan alkusanoja ja oppaan tarkoitusta
   • Suomen Omakotiliitto ry
    Päivitetty:
    24.6.2019
    • Omakotiliitto pitää lausunnolla olevaa Ympäristöministeriön purkutyöt -opasta tarkoituksenmukaisena. Kotitalouksien kiinnostus jätteiden lajitteluun ja jätteiden määrän vähentämiseen yleensä on kasvanut. Purkutyöt- opas on seikkaperäinen opas ja lisää käyttäjän tietoisuutta. Rakennus- ja purkumateriaalien parempi hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Liitto peräänkuuluttaa resursseja viestintään ja neuvontaan. Tulevaisuudessa saneerauksen ja purkamisen määrän voidaan olettaa kasvavan, jolloin keskeistä on kansalaisten tietoisuus ja osaaminen. Lisäksi liitto pitää olennaisena sitä, että jätteiden kierrätyskustannuksia tulee voida laskea.
   • 2.  Kommentit koskien lukua 1 / Purkutyöt ja purkuhankkeet
   • 3.  Kommentit koskien lukua 2 /  Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen suunnittelu
   • 4.  Kommentit koskien lukua 3 /  Purkamisen suunnittelu ja kilpailuttaminen
   • 5.  Kommentit koskien lukua 4 /  Rakennuttajan/tilaajan valvonta ja velvollisuudet
   • 6.  Kommentit koskien lukua 5 /  Purkutyöt
   • 7.  Kommentit koskien lukua 6 /  Purkujätteet
   • 8.  Kommentit koskien lukua 7 /  Purkuhankkeiden asiakirjamalleja
   • 9.  Kommentit koskien lukua 2 /  Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja hankkeen suunnittelu
   • 10. Muut mahdolliset huomiot