• 1. Yleiskommentit + kommentit koskien johdantoa
   • Suomen Omakotiliitto ry
    Päivitetty:
    24.6.2019
    • Omakotiliitto pitää lausunnolla olevaa Ympäristöministeriön purkukartoitusopasta tarkoituksenmukaisena eikä liitolla ole oppaasta huomautettavaa. Voidaan olettaa, että oikein tehtynä purkukartoitus parantaa rakennus- ja purkumateriaalien parempaa hyödyntämistä. Purkukartoitus sisältää kaksi osaa: haitta-ainekartoituksen ja tutkimukset sekä purkumateriaaliselvityksen. Haitta-ainekartoituksen tekee pätevöitynyt asiantuntija. Omakotiliitto pitää järkevänä, että purkumateriaaliselvitys on vapaaehtoinen ja että sen voi kiinteistön omistaja tai haltija itse tehdä.
   • 2. Kommentit koskien lukua 1 /Termistö
   • 3. Kommentit koskien lukua 2 / Purkukartoituksen tarve ja ajantasaisuus
   • 4. Kommentit koskien lukua 3 / Purkukartoituksen vaiheet
   • 5. Kommentit koskien lukua 4 / Aineistoon tutustuminen
   • 6. Kommentit koskien lukua 5 /Kenttätutkimus
   • 7. Kommentit koskien lukua 6 / Raportointi ja suositukset
   • 8. Kommentit koskien liitettä A
   • 9. Kommentit koskien liitettä B
   • 10. Muut mahdolliset huomiot