• Yleiset kommentit linjausluonnoksesta
   • Kiesiläinen Ismo
    Päivitetty:
    9.10.2019
    • Hyvää työtä! Hyvä, että mediakasvatukseen kohdistuvat kohtuuttomat odotukset mainitaan heti alussa.
   • Visioon liittyvät kommentit
   • Tavoite 1. Kattava mediakasvatus

    Kommentit tavoitteeseen ja toimenpide-ehdotuksiin

   • Tavoite 2. Laadukas mediakasvatus

    Kommentit tavoitteeseen ja toimenpide-ehdotuksiin

   • Tavoite 3 . Systemaattinen mediakasvatus

    Kommentit tavoitteeseen ja toimenpide-ehdotuksiin

   • Mediakasvatuksen vahvuuksiin liittyvät kommentit

   • Mediakasvatuksen arvoihin ja periaatteisiin liittyvät kommentit

   • Mediakasvatuksessa huomioon otettaviin kehitystrendeihin liittyvät kommentit

   • Mediakasvatuksen haasteisiin liittyvät kommentit

   • Mediakasvatuksen maisemaan tai toimijoihin liittyvät kommentit

   • Kiesiläinen Ismo
    Päivitetty:
    9.10.2019
    • Sivu 17: Näkisin, että laaja-alaisen osaamisen alueista myös Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) liittyy sisällöltään moniin mediakasvatuksen tavoitteisiin. Sivu 18: Korjaus: mediataiteen -> mediataiteiden (monikko)
   • Seurantaan liittyvät kommentit