Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnos

Vastausaika päättyy: 20.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.
Tavoitteet
Uudistuksen tavoite on ollut kokonaisuudistaa liiketoiminnan perustutkinnon perusteen sisällöt vastaamaan työelämän osaamistarpeita ja ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että kukin tutkinnon osa toimii itsenäisenä tutkinnon osana ja palvelee työelämän nykyprosesseja. Erityisesti on pyritty vahvistamaan kestävyysarvojen mukaista toimintaa ja digitaalisissa ympäristöissä toimimisen valmiuksia. Tutkinnon muodostumista on tarkistettu siten että se mahdollistaa laajemman valinnaisuuden ja valinnaisten tutkinnon osien aiempi ryhmärajaus on poistettu. Tutkintonimike säilyy ennallaan ja on merkonomi.

Uudistamistyötä on tehty vuoden 2022-2023 aikana seitsemässä avoimessa työpajassa. Osana uudistamistyötä toteutettiin osaamistarvekysely, joka oli avoinna 10.6.2022 – 30.9.2022. Uudistustyötä tukemaan perustettiin TEAMSryhmä, jossa uudistustyöhön osallistuneiden on ollut mahdollista kommentoida sisältöluonnoksia. Lisäksi on järjestetty tutkinnon osien kirjoituspalavereita, joissa on ollut edustettuina laajasti eri aiheiden asiantuntijoita alalta. Tutkinnon perusteiden luonnosta on käsitelty myös säännöllisesti Liiketoiminnan työelämätoimikunnan kokouksissa koko uudistustyön ajan. Lisäksi uudistyöstä on kerrottu Liiketoiminta ja hallinto -ennakointiryhmässä.

Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 osp, Tuloksellinen toiminen 20 osp ja Työyhteisössä toimiminen 15 osp on korvattu kahdella uudella pakollisella tutkinnon osalla Asiakaspalvelu 15 osp ja Liiketoimintaympäristössä toimiminen 25 osp. Tämä muutos tehtiin, koska Tuloksellisen toiminnan -tutkinnon osaa on ollut vaikeuksia näyttää työpaikoilla. Sekä tuloksellisen toiminnan että työyhteisössä toimimisen sisältöjä on siirretty soveltuvin osin liiketoimintaympäristössä toimimisen tutkinnon osaan sekä läpileikkaavina ammattitaitovaatimuksina eri tutkinnon osiin. Asiakaspalvelun tutkinnon osaa on muokattu siten, että sen sisällössä korostuu itse asiakaspalvelu ja osaamisen osoittaminen voidaan tehdä entistä laajemmin eri työympäristöissä ja lisäksi tutkinnon osaa voidaan käyttää myös muissa tutkinnoissa.

Valinnaisia tutkinnon osia on uudistettu seuraavasti: Myynti 30 osp on Myyntityö 30 osp. Myyntityössä on mahdollista hankkia osaamista tavoitteellisesti etä- tai lähimyynnistä, erilaisten tuotteiden tai palvelujen tai kokonaisratkaisujen myynnistä. Logistiikkapalvelut 15 osp on Liiketoiminnan logistiikka 15 osp tutkinnon osa. Liiketoiminnan logistiikan sisällöt on muotoiltu sopimaan paremmin liiketoiminnan logistisiin tarpeisiin. Ne on rajattu eri tavoin kuin logistiikan perustutkinnossa ja näin palvelevat paremmin liiketoiminnan tehtäviin sijoittuvia. Tapahtumatuotanto 15 osp on Tapahtumajärjestelyt 15 osp ja sisältöön ei ole tehty suuria muutoksia.

Palvelumuotoilu 15 osp on Asiakaskokemuksen kehittäminen 15 osp -tutkinnon osa. Tutkinnon osan on tarkoitus palvella asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämistä ja siksi sitä ei ole haluttu rajata pelkästään palvelumuotoiluun menetelmänä. Tutkinnon osaa voidaan nyt hyödyntää ulkoisen ja sisäisen asiakaskokemuksen kehittämisessä eri menetelmin. Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp on Asiakkuuden hoitaminen 15 osp -tutkinnon osa. Jotta sisältö vastaisi paremmin perustutkintoa, on sitä täsmennetty ja myynnillistä sisältöä on vähennetty, koska siitä on erillinen tutkinnon osa. Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp on nyt Markkinointiviestintä 30 osp. Markkinointiviestintä ei ole enää pelkästään digitaaliseen sisällöntuotantoon painottuvaa, vaan se mahdollistaa markkinointiviestinnän toteuttamisen eri keinoin.

Laskutus ja reskontra 15 osp on nyt kahdessa erillisessä tutkinnon osassa Laskutus ja myyntireskontra 15 osp sekä Ostoreskontra 15 osp. Työelämässä on selvästi tunnistettavissa kaksi erillistä työprosessia ja työssä myös profiloidutaan eri tehtäviin. Tilinpäätöskirjaukset 15 osp on Jaksotuskirjaukset 15 osp sekä uutena Tilinpäätösasiakirjat ja tuloverotus 15 osp. Tutkintoon oli tarve lisätä takaisin tuloverotus ja lisäksi työelämän muutoksen myötä jaksotuskirjaukset tehdään entistä useammin osana kuukausittaista kirjanpitoa. Jaksotuskirjausten osaamisen osoittamisen voi nyt tehdä jatkumona kirjanpidolle ja itse tilinpäätöksen laatimiseen ja tuloverotukseen liittyvät asiat ovat erikseen Tilinpäätösasiakirjat ja tuloverotus -tutkinnon osassa. Palkanlaskenta 30 osp on ennallaan ja sisältöön on tehty vain tarvittavat tarkennukset ja työelämän ajantasaistus.

Henkilöstön tukipalvelut 15 osp on Sisäiset palvelut ja tiedon käsittely 15 osp. Uudistettu tutkinnon osa vastaa liiketoiminnan eri toimialoilla kasvaviin tiedon hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviin työtehtäviin sekä erilaisten tukipalvelujen tehtäviin sekä tiedon ylläpidon työtehtäviin. Tätä tutkinnon osaa voidaan hyödyntää joustavasti monessa eri työtehtävässä ja työprosesseissa.

Finanssipalvelut on 15 osp aiemman 30 osp sijaan, koska tutkinnon osaan on aiemmin sisältynyt paljon asiakaspalvelua, tuote- ja palveluneuvontaa sekä myyntityötä. Opiskelija voi valita jatkossa näitä tutkinnon osia lisäksi, jos hän suuntautuu finanssialalle. Vastaavasti on haluttu mahdollistaa valinnaisten laajentaminen muuttamalla Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp -tutkinnon osaksi Kirjastopalvelut 15 osp.

Uusia valinnaisia tutkinnon osia ovat Digitaalinen kauppa 15 osp, Myymälässä toimiminen 15 osp, Kassapalvelut 15 osp, Tuotekeräily 15 osp, Visuaalinen myyntityö 15 osp sekä Tuote- ja palveluneuvonta 15 osp. Nämä tutkinnon osat ovat hyödynnettävissä kaupan alan lisäksi myös kaikilla muilla aloilla, joihin on tähän mennessä kehitetty samansuuntaisia tutkintokohtaisia tai paikallisia tutkinnon osia. Uudet valinnaiset tutkinnon osat vastaavat työelämän tarpeita. Digitaalinen kauppa ja Tuotekeräily -tutkinnon osat vastaavat monimuotoistuvan kaupan tarpeisiin. Myymälässä toimiminen on kaupan alan perusprosessi, joka eroaa tavoitteellisesta myyntityöstä. Kaupan näkökulmasta kassapalvelu on yksi tärkeimpiä prosesseja ja työ kehittyy ja monipuolistuu. Käytössä on laajasti eri maksutapoja, itsepalvelukassoja sekä muiden palvelutuottajien palveluita esim. posti- ja pakettipalvelut. Visuaalinen myyntityö nostettiin tutkinnon osaksi osaamistarvekyselyn perusteella ja sitä on toteutettu nyt laajasti paikallisena tutkinnon osana. Visuaalisuus on tässä ajassa erittäin tärkeä osa erityisesti erikoiskauppaa ja sen myynnin edistämistä. Tuote- tai palveluneuvonta - osaaminen on merkittävää liike-elämän osaamista, koska arvoketjujen ja ympäristövaikutusten ymmärrys lisääntyy yhteiskunnassa. Tuote- tai palveluneuvontaa voi toteuttaa myös digitaalisessa ympäristössä.  

Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on uudistettu jo aiemmin. Ne tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen, joten lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
Jakelu:
Addiator Oy    
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Luovi Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arina    
Axxell Utbildning Ab    
Biltema    
Broman Group Oy    
Business Finland / Experience Commerce -ohjelma    
Careeria Oy    
Citymarket    
Columbia Road    
Cramo Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Finanssiala ry    
Foodora    
Gallant    
Gigantti    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Helsingin kaupunginkirjasto    
Helsinki Business College Oy    
Hesburger    
Hyria koulutus Oy    
Ikea Tampere    
iLOQ OY    
Indoor Group Oy, Sotka    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
KEOSKI - kehitä osaamisesi kiertotaloudessa    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kesko Oyj    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
K-kauppiasliitto    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
K-Rauta    
K-Supermarket Hyppyri    
Kuntatyönantajat KT    
Liiketoiminnan työelämätoimikunta    
Liiketoiminto ja hallinto -ennakointiryhmä    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marimekko    
MEH RY    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Metsäteollisuus ry    
Monetra Oy    
Oikia    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Osuuskauppa Hämeenmaa    
Pajadata    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Pirkanmaa Yrittäjät    
Pirkanmaan Osuuskauppa    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rastor-instituutti ry    
Rovaniemen kaupunginkirjasto    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Rusta    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Salon Tilitieto Oy    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Stadium    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Säästöpankki    
Talenom Oyj    
Taloushallintoliitto    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tilitoimisto Virta Oy    
Tokmanni    
Tribe Tampere    
Turun kaupunki    
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut Pirkanmaa    
Unfair Lean Marketing    
UPM    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Varma    
VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -kehittämishanke    
Veho    
Wihuri Metro-Tukku    
Virtasenkauppa    
XXL    
Yleisten kirjastojen neuvosto    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydämme seuraavista asioista:
 • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
 • tutkinnon muodostumisesta
 • tutkinnon osien sisällöistä ja ammattitaidon osoittamisesta (osaaminen on ajantasaista ja huomio tulevaisuuden osaamistarpeet, osaaminen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä)
 • tutkinnon osien osaamispisteytyksestä ja merkittävyydestä suhteessa koko tutkinnon laajuuteen 180 osaamispistettä
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu. Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta. Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. 
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.6.2023.
Valmistelijat
Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmistelu avoimessa prosessissa yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Perustetyötä pohjustettiin osaamistarvekyselyllä. Valmistelun aikana järjestettiin kaikille avoimia työpajoja.

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteluonnoksen kirjoittamistyöstä vastasi Opetushallituksen edustaja yhdessä Tampereen seudun ammattiopiston asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoa antavat Tampereen seudun ammattiopistosta Lea Lintunen (lea.lintunen@tampere.fi), Sari Ahola (sari.p.ahola@tampere.fi) ja Tuija Mäkinen (tuija.h.makinen@tampere.fi) sekä Opetushallituksesta opetusneuvos Minna Taivassalo (minna.taivassalo@oph.fi).
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet

liiketoiminta

Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8505690/0/tiedot - Linkki ePerusteet -palvelussa sijaitsevaan liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnokseen

Liitteet:

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet, LUONNOS.pdf - Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet luonnos (pdf)  • Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
  • Tutkinnon muodostumisesta
  • Tutkinnon osien sisällöistä ja ammattitaidon osoittamisesta (osaaminen on ajantasaista ja huomio tulevaisuuden osaamistarpeet, osaaminen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä)
  • Tutkinnon osien osaamispisteytyksestä ja merkittävyydestä suhteessa koko tutkinnon laajuuteen 180 osaamispistettä
  • Muut huomiot