Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnos

Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-5250-2023

Vastausaika päättyy: 16.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.


 
Tavoitteet
Liikunnanohjauksen perustutkinnon uudistamisen tavoitteena oli ottaa tutkinnossa käyttöön perustutkintojen yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit. Tämä on edellyttänyt tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustavan tarkistusta. Samalla tutkintoa uudistettiin vastaamaan työelämän uusia osaamistarpeita.

Liikuntaneuvojan työssä tarvittava osaaminen on kuvattu ammattitaitovaatimuksina selkeiden työprosessien mukaisesti eri tutkinnon osien sisälle. Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteesta poistettiin osaamisalat, sillä niille ei nähty tarvetta. Tutkintonimikkeenä säilytettiin toistaiseksi liikuntaneuvoja, mutta jatkossa tarkastellaan myös mahdollisuutta tutkintonimikkeen muuttamisesta liikunnanohjaajaksi.

Tutkinnon perusteet sisältävät neljä kaikille pakollista tutkinnon osaa: Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen, Aikuisten liikunnan ohjaaminen, Liikuntaneuvonta ja Tapahtuman järjestäminen.

Tutkinnon muodostumista muutettiin siten, että tutkinnossa on kaksi valinnaisten tutkinnon osien ryhmää. Suuntaavasta valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä tutkintoon valitaan yksi tai kaksi tutkinnon osaa (30-60osp) ja toisesta valinnaisten tutkinnon osien ryhmästä valitaan tutkinnon osia 15-45 osp.

Suuntaavia valinnaisia tutkinnon osia ovat:
  • Terveysliikunnan ohjaaminen
  • Valmentajana toimiminen
  • Liikuntapalveluiden tuottaminen.

Uinninopetuksen ja uimavalvojana toimimisen osaamiset yhdistettiin työelämän tarpeiden mukaisesti yhteen tutkinnon osaan Uimahalliympäristössä toimiminen.

Yhteiset tutkinnon osat on uudistettu sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (Huippuosaajana toimiminen, Ilmastovastuullinen toiminta, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen) ja ovat voimassa kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2022 alkaen, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 15.12.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista: - tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä - tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöistä, ammattitaitovaatimuksista.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
  • valinnaiset tutkinnon antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
  • tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin.
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytettävää
  • osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla.
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu. Palautetta pyydämme ainoastaan tutkintokohtaisista tutkinnon osista. Osaamisen arviointikriteeristöön, perustutkintojen yhteisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ja yhteisiin tutkinnon osiin ei uudistuksessa tehdä muutoksia.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.

Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
 
Valmistelijat
Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä Urheiluopistot ry:n, työelämän edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin kaikille avoin webinaari osaamistarpeiden laajempaa kartoittamista varten. Lisäksi järjestettiin yhteistyötapaamisia työelämän kanssa sekä erillisiä kirjoittajatapaamisia Opetushallituksen ja Urheiluopistot ry:n kanssa. Lisäksi perusteiden uudistamista käsiteltiin yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa Urheiluopistopäivillä toukokuussa 2023. Liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden tilannetta ja työn etenemiseen liittyviä asioita on käsitelty myös Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunnassa.  
                         
Lisätietoja antavat Opetushallituksesta opetusneuvos Anna Kylä-Kaila (anna.kyla-kaila@oph.fi) ja Santa Sport Lapin Urheiluopiston opettaja Marja Siekkinen (marja.siekkinen@santasport.fi). 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Folkhälsan Solvalla    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun ammattiopisto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kolmen Kampuksen Urheiluopisto    
Kuntatyönantajat KT    
Kuortaneen Urheiluopisto    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Norrvalla folkhögskola    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Santasport Lapin Urheiluopisto    
Sivistystyönantajat    
Soveltava Liikunta SoveLi ry    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry    
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Paralympiakomitea    
Suomen Urheiluliitto SUL ry    
Suomen Urheiluopisto    
Suomen Yrittäjät    
Tanhuvaaran Urheiluopisto    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Urheiluopistot ry    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Varalan Urheiluopisto    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet