Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-27

Lausuntopyyntö Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-27

Lausuntopyynnön diaarinumero: OUKA/6671/00.01.03/2023

Vastausaika päättyy: 17.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma vuosille 2024-27

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma on kaupungin konkreettinen suunnitelma avoimuuden kehittämisestä hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. Toimintasuunnitelma on kolmas Oulun kaupungin avoimen hallinnon suunnitelma.
 
Tausta
Oulun kaupunki on Suomen avoimen hallinnon V toimintaohjelman työryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti avoimuuden kehittämiseen yhteistyössä valtiovarainministeriön ja muiden toimijoiden kanssa.

Avoimen hallinnon edistämiseksi Oulussa työskennellään työryhmässä, jossa on asiantuntijat jokaiselta kaupungin toimialalta. Konkreettisia toimenpiteitä mitataan kahden vuoden välein.  

Osallisuus ja vuorovaikutus on toteutunut avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatimisen aikana. Kaupungin henkilöstölle ja järjestöille laadittiin kyselyt avoimen hallinnon osa-alueista syksyllä 2023. Kyselyssä nousi esille avoimen hallinnon osa-alueisiin liittyviä kehittämistarpeita. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman liitteenä ovat konkreettiset toimenpiteet, joihin on huomioitu kyselyissä esitettyjä kehittämisehdotuksia. Toimenpiteet on asetettu kaikilta toimialoilta. Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia on Oulun kaupungin yhteistyössä järjestämä tilaisuus järjestöille, Pohteelle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on olla dialoginen ja ajankohtaisia teemoja esiin nostava, erityisesti järjestöjä ja hallinnon kohtaamisia mahdollistava tilaisuus.
 
Tavoitteet
Suunnitelmassa kaupungin avoimuutta kehitetään osa-alueittain. Vuosille 2024-27 toimintasuunnitelman osa-alueita ovat avoimuus ja ymmärrettävyys, luottamus ja vastuullisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sekä ihmislähtöisyys ja osallisuus. Toimintasuunnitelmaan on asetettu osa-alueiden mukaiset tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti ja seurannasta raportoidaan Oulun kaupunginhallitukselle. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.4.2024.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.4.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallintojohtaja Ari Heikkinen, ari.heikkinen@ouka.fi, p. 0400 700 507
Vuorovaikutussuunnittelija Merja Niemelä, merja.1.niemela@ouka.fi, p. 044 703 1645
 
Jakelu:
Ari Heikkinen    
Asiasanat

avoin hallinto

osallisuus

avoimuus

Julkinen hallinto

esteettömyys

saavutettavuus

luottamus

vastuullisuus

ymmärrettävyys

ihmislähtöisyys