Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista - työryhmän raportti

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista - työryhmän raportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2293/2020

Vastausaika on päättynyt: 24.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän raportista koskien ehdotusta laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista.

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista korvattaisiin uudella lailla. Lain nimeksi ehdotetaan lakia eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista.

Lain soveltamisala kattaisi kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden lukuun ottamatta tieteellisiä tutkimuksia, oppikirjoja tai niihin rinnastettavia teoksia. Tavoitteena olisi edistää kirjallisen kulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta, Suomessa asuvan väestön mahdollisuuksia päästä osalliseksi muun kielisestä kirjallisuudesta sekä kirjailijoiden ja kääntäjien luovaa ammatillista työskentelyä.

Valtion talousarvioon varattaisiin vuotuinen kiinteä määräraha, joka osoitettaisiin käytettäväksi kirjailijoille ja kääntäjille myönnettäviin, luovan työn tekemiseen tarkoitettuihin apurahoihin. Määrärahasta 90 prosenttia varattaisiin kaunokirjallisuuteen ja 10 prosenttia tietokirjallisuuteen. Näistä osuuksista myönnettäisiin kirjailijoille vähintään 78 prosenttia ja kääntäjille vähintään 18 prosenttia. Jäljelle jäävä 4 prosenttia  jaettaisiin kirjailijoiden ja kääntäjien kesken vuosittain tehtävän päätöksen mukaan.

Kaunokirjallisuuden apurahoista päättäisi Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva valtion taidetoimikunta. Tietokirjallisuuden apurahoista päättäisi Tieteellisten seurain valtuuskunta, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myöntäisi valtionavustuksen.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 3.10.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistamiseksi.

 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 24.3.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitussihteeri Elina Anttila, puh. 0295 3 30184, elina.anttila(at)minedu.fi ja kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, puh. 0295 3 30175,  leena.laaksonen(at)minedu.fi. 
Jakelu:
Elävien runoilijoiden seura ry    
Espoon Kirjailijat - Esbo Författare ry    
Espoon Kirjoittajayhdistys Limerikki    
Finlands svenska författareförening rf    
Helsingin Kirjailijat - Helsingfors Författare ry    
IBBY Finland ry    
Kainuun Kirjailijat ry    
Kanta-Hämeen Kirjailijayhdistys Vana -66 ry    
Keski-Karjalan Kirjailijayhdistys Martva ry    
Keski-Suomen Kirjailijat ry    
Keski-Suomen Kynäri ry    
Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta    
Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry    
Kirjan talo – Bokens hus ry    
Kirjoittajayhdistys Akseli ry    
Kirjoittajayhdistys Ernesti ry    
Kirjoittajayhdistys Paltta ry    
Kirjoittajayhdistys Sonetti ry    
Kivi-talo Säätiö - Stiftelsen Villa Kivi    
Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry    
Labbet r.f.    
Lapin kirjallisuusseura    
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry    
Lounais-Suomen Kirjailijat ry    
Lukukeskus - Läscentrum ry    
ManuScript -63    
Mikkelin Kirjoittajat ry    
Nuoren Voiman Liitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulun Kirjailijaseura ry    
Oulun ympäristön kynäilijät ry    
Pieksämäen Kirjoittajat ry    
Pirkkalaiskirjailijat ry    
Pohjanmaan Kirjailijat ry    
Pohjois-Karjalan Kirjailijayhdistys Ukri ry    
Pohjois-Pohjanmaan Kirjoittajat ry    
Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry    
Runoyhdistys Nihil Interit ry    
Salon Seudun Kirjoittajat ry    
Salpausselän Kirjailijat ry    
Sarjakuvantekijät ry    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen kirjailijanimikkoseurat - De litterära sällskapen i Finland    
Suomen kirjainstituutin säätiö    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Maakuntakirjailijat ry    
Suomen Nuorisokirjailijat ry    
Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry    
Suomen PEN ry    
Suomen Sarjakuvaseura ry    
Suomen tiedekustantajien liitto ry    
Suomen tiedetoimittajain liitto ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Svenska Litteratursällskapet i Finland    
Taiteen edistämiskeskus    
Tammerkynä ry    
Tampereen Kirjoittajayhdistys Viitapiiri    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Uudenmaan Kirjoittajat ry    
Valtion kirjallisuustoimikunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Kirjoittajat ry    
Asiasanat

Kirjallisuus

Kääntäjät

Kirjailijat

Apurahat