Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista annetun asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13390/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, sähköverolaki) 7 §:ssä säädetään sähkön valmisteverottomuudesta. Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on muun muassa sähkö, joka kulutetaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa. Sähköverolain mukaisesti tarkemmat säännökset niistä laitteistoista ja koneistoista, jotka luetaan omakäyttölaitteiksi, annetaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. Ehdotetun muutoksen myötä voimalaitosten omakäyttölaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (309/2003) säädettäisiin jatkossa pumppuvoimalaitoksen veden pumppaamisessa tarvittavat laitteet sähköverolain tarkoittamiksi omakäyttölaitteiksi.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu, että sähkön varastoinnin kaksinkertainen verotus poistetaan pumppuvoimaloiden ja nykyistä pienempien akkujen osalta. 
Tavoitteet
Ehdotuksen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman kirjaus pumppuvoimalaitosten osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan 6.7.2020 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13390/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, puh. 029 504 7138
Ylitarkastaja Bettina Lemström, puh. 029 506 4116  (29.6.-3.7.2020)

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Energiateollisuus    
Fingrid Oyj    
Paikallisvoima ry    
Pyhäjärven kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

sähkövero

pumppuvoimalaitos

voimalaitoksen omakäyttölaite