Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tuomioistuinviraston esitys oikeusministeriölle eräiden istuntopaikkojen lakkauttamisesta

Tuomioistuinviraston esitys oikeusministeriölle eräiden istuntopaikkojen lakkauttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17603/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista.
Tausta
Tuomioistuinvirasto on 3.11.2023 esittänyt Salon, Kauhavan, Utsjoen ja Pietarsaaren istuntopaikkojen lakkauttamista sekä Inarin kunnan Ivalon kylässä sijaitsevan istuntopaikan määrittelyä kuntatasolle
Tavoitteet
Ehdotettava uusi oikeusministeriön asetus lakkauttaisi Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikat. Lisäksi Inarin istuntopaikan sijainti määriteltäisiin kuntatasolle. Pietarsaaren osalta muutosta ei ole valmisteilla. Asetus tulisi voimaan aikaisintaan 1.7.2024. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 23.2.2024. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo.om@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/17603/2022.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä sekä hankesivulla: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2024 
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antavat oikeusministeriössä:
Ministerin erityisavustaja Maaria Wallin, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. +358 295 150 350
Osastopäällikkö Antti Leinonen, etunimi.T.sukunimi(at)gov.fi, puh. +358 295 150 264
Hallitusneuvos Anne Hallavainio, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. +358 295 150 049
Jakelu:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Inarin kunta    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kauhavan kaupunki    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Salon kaupunki    
Suomen Asianajajaliitto    
Utsjoen kunta    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Asiasanat

istuntopaikka, tuomioistuin, käräjäoikeus

käräjäoikeus