Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1684/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 5.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamiseksi ja pyytää lausuntoanne luonnoksesta.

Esityksellä selkeytettäisiin vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa. Luottamusverkostoon kuuluvien palveluntarjoajien sopimuksentekovelvoitetta selkeytettäisiin.

Esityksellä säädettäisiin lisäksi nykyistä luottamusverkoston hintasääntelyä alemmasta hinnasta ja muutettaisiin se kiinteäksi hinnoitteluksi, joka olisi sama kaikille toimijoille. Niin kutsutun ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntely muutettaisiin vastaamaan tunnistustapahtuman hinnoittelua luottamusverkostossa ja sitä koskevaa vastuusäännöstä selkeytettäisiin.
Tausta
Luottamusverkoston toiminta perustuu palveluntarjoajien kahdenvälisiin sopimuksiin. Luottamusverkostoa koskeva sääntely on ollut voimassa toukokuusta 2017 lähtien, mutta verkoston toiminta ja sopimusneuvottelut ovat lähteneet hitaasti käyntiin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomista pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeen mukaisesti ja edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä. Turvallisen sähköisen asioinnin edistäminen on keskeisessä asemassa sähköisten palveluiden lisääntyessä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 5.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi).

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yksikön johtaja Elina Thorström, elina.thorstrom(at)lvm.fi, p. 029 534 2393 ja hallitusneuvos Jenni Rantio, jenni.rantio(at)lvm.fi, p. 029 534 2003
Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Checkout Finland Oy    
Codento Oy    
Danske Bank Oyj    
Digital Living International Oy    
DNA Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finanssivalvonta    
Forum Virium Helsinki    
Fujitsu Finland Oy    
Gemalto Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Nets Oy    
Nets Oy    
Nixu Oyj    
Nordea    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy Samlink Ab    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
POP Pankkiliitto osk    
Signicat AS    
Signom Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-Pankki Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Tilaajavastuu Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Tampereen teknillinen yliopisto / TrustNet-hanke    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
TeliaSonera Finland Oyj    
Tieto Oyj    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ubisecure Oy    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

digitalisaatio, sähköinen asiointi