Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kommentointipyyntö: SÄHKE2-metatietoja koskeva suositusluonnos

Kommentointipyyntö: SÄHKE2-metatietoja koskeva suositusluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: KA12266/07.01.01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kansallisarkisto pyytää kommentteja SÄHKE2-määräyksen (Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen, AL/9815/07.01.01.00/2008) metatieto-osuutta koskevasta suositusluonnoksesta. SÄHKE2:n ylläpito ja voimassaolo Kansallisarkiston määräyksenä päättyy vuoden 2022 aikana.

Suositusluonnoksessa annetaan SÄHKE2-metatietoihin ja metatietomalliin (SÄHKE2-metatietomalli, versio 1.3, 18.3.2020) liittyviä soveltamisohjeita.

 
Tausta
Kansallisarkiston SÄHKE2-määräys tuli voimaan 1.1.2009.  Määräys on annettu arkistolain (831/1994) ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) nojalla.  SÄHKE2:n metatietomalli ja toimintatapa ovat julkishallinnon tiedonhallinnassa ja tietojärjestelmissä yleisesti käytössä. Sen sisältöä ja käytäntöjä voi hyödyntää myös määräyksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Kommentoitavana oleva suositusluonnos täydentää SÄHKE2-metatietoja parhaisiin käytäntöihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyvillä huomioilla. Lisäksi siinä käsitellään lyhyesti SÄHKE2:n taustaa ja tavoitteita erityisesti arkistoinnin edellytysten näkökulmasta.

SÄHKE2 on tuettu siirtorakenne, kun arkistoitavia tietoaineistoja siirretään Kansallisarkistoon.

 
Tavoitteet
Suosituksella halutaan tukea SÄHKE2:n ymmärrettävyyttä ja käyttöä asiankäsittelyn, asiakirjahallinnan ja arkistoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa määräyksen kumoamisen jälkeen. Kommenttikierroksella saatua palautetta käytetään suosituksen viimeistelyssä ja Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin ohjauksen kehittämisessä.

 
Linkit
Liitteet:

Kommentoitava suositusluonnos.pdf - Kommentoitava suositusluonnos

Liite Suositusluonnoksen metatietotaulukot .pdf - Liite Suositusluonnoksen metatietotaulukot

Aikataulu
Kansallisarkisto pyytää kommentteja liitteenä olevasta suositusluonnoksesta viimeistään 31.5.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kommentit pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kommentointipyyntöön.

Kommentteja antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.  
Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot". 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat ylitarkastajat Maiju Hakala ja Minna-Liisa Mäkiranta Kansallisarkiston Arvonmääritys- ja informaatio-ohjauspalvelusta (viranomaisohjaus@arkisto.fi).
Asiasanat

arkistointi

asiakirjahallinto

Tiedonhallinta