Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3642/2023

Vastausaika on päättynyt: 28.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionhallinnon viestintäsuosituksen uudistamista valmistellut työryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi viestintäsuositukseksi. Viestintäsuosituksessa linjataan valtionhallinnon viestintää ohjaavat periaatteet ja arvot, kuvataan viestintäympäristön muutosta ja sen vaikutuksia sekä avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia.  Suositusluonnos on kommentoitavana oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa 28. kesäkuuta asti.
Viestintäsuositus on tarkoitettu palvelemaan koko valtionhallintoa. Sen tehtävänä on toimia perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.

 
Tausta
Valtioneuvoston kanslia asetti helmikuussa 2023 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miltä osin nykyinen valtionhallinnon viestintäsuositus vuodelta 2016 edellyttää uudistamista. Työryhmä valmistelee toimikautensa aikana ehdotuksen päivitetyksi suositukseksi sekä kehittämisehdotukset valtionhallinnon viestinnälle vuosille 2023-2026. Työn laajuudessa otetaan huomioon se, että julkisuuslakia uudistetaan parhaillaan eikä uudistus kokonaisuudessaan valmistu työryhmätyön aikana. Viestintäsuositusta tarkastellaan uudelleen tätä päivitystä laajemmin uuden julkisuuslain tultua voimaan.

Hankkeessa huomioidaan lainsäädännön ja sen muutosten lisäksi
• viestinnän toimintaympäristön muutos
• informaatioympäristön muutos, uudenlaiset uhat sekä strategisen viestinnän rooli henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa
• viestintä- ja informaatioteknologioiden kehittyminen ja mediankäyttötapojen muuttuminen
• kriisiviestintähankkeen suositukset
• väestön moninaisuus, monikielisyys ja erityistarpeet ja verkkosisältöjen saavutettavuus
• muutokset valtionhallinnon organisaatioissa ja virastorakenteessa
• muut käynnissä olevat kehittämishankkeet, kuten julkisuuslain uudistaminen, valtioneuvoston johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyö


Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 15.2.2023–30.6.2023.

Työryhmä on kokoontunut työnsä aikana eri kokoonpanoissa 3 kertaa. Kokousten ohella työryhmä järjesti kolme kuulemistilaisuutta viestintäalan ja median edustajille ja julkisuuslainsäädännön asiantuntijoille.

 
Tavoitteet
Työryhmän esitys lähti lausunnoille kesäkuussa. Niiden perusteella viimeisteltävän uuden valtionhallinnon viestintäsuosituksen on määrä valmistua elokuun aikana.
Linkit

https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK008:00/2023 - Työryhmän tiedot hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään keskiviikkoon 28. kesäkuuta 2023 mennessä. Niiden perusteella viimeisteltävän uuden valtionhallinnon viestintäsuosituksen on määrä valmistua elokuun aikana. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon voi myös toimittaa valtioneuvoston kanslian kirjaamoon kirjaamo.vnk(at)gov.fi tai Valtioneuvoston kanslia, kirjaamo, PL 23, 00023 Valtioneuvosto.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Valtioneuvoston kanslia
apulaisosastopäällikkö Jyri Rantala (työryhmän puheenjohtaja), jyri.rantala(at)gov.fi, p .+358 295 160 622
viestinnän erityisasiantuntija Aapo Riihimäki (työryhmän varapuheenjohtaja), aapo.riihimaki(at)gov.fi, p.+358 295 160 022
viestintäasiantuntija Susanna Jääskeläinen (työryhmän sihteeri), susanna.jaaskelainen(at)gov.fi, 
p. +358 295 160 984

 
Jakelu:
Julkisen alan viestijät ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkisuuslain ajantasaistamista valmisteleva ryhmä    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeustoimittajat ry    
Politiikan toimittajat ry    
Procom    
Päätoimittaja Jari Peltomäki, Seitsemän päivää -lehti    
Päätoimittajat ry    
Somevaikuttaja, bloggari Emmi Nuorgam    
Taloustoimittajat ry    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Viesti ry    
Asiasanat

demokratia

viestintä

avoimuus

Hallinto

politiikka

julkisuus

julkisuuslaki