Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23401/2023

Vastausaika päättyy: 18.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3, 4 ja 5 §: ien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että edunvalvojan palkkion perusmaksuja ja lisämaksuja ja palkkion enimmäismäärää korotetaan. 
 
Tausta
Holhoustoimilain 44 §:n mukaan edunvalvojan palkkion suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta on annettu 29.11.2012 ja se on tullut voimaan 1.1.2013. Palkkioiden suuruutta ei ole muutettu asetuksen voimassaoloaikana.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan edunvalvontapalkkioiden tasoa nostetaan. Vaikutus julkiseen talouteen olisi kaksi miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen.

Hallituksen esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.
 
Tavoitteet
Edunvalvojan palkkion tason nostaminen.
Liitteet:

Muistioluonnos..pdf - Muistioluonnos

Asetusluonnos.pdf - Asetusluonnos

SRF utkast.pdf - SRF utkast

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 18.10.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun  lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs (puh. 02951 50262, sähköposti paivi.tiainen-hyrkas@gov.fi
Jakelu:
Alajärven kunta    
Asianajotoimisto Karhu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon edunvalvontapalvelu Ky    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Karvonen Markku    
Kehitysvammaisten tuki ry    
Keuruun kaupunki    
Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy    
Lappajärven kunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Merikarvian kunta    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mieli ry    
Muistiliitto    
Pia Fagerholm-Mård    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pudasjärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Somero kunta    
Sosiaali-ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Tervolan kunta    
Tuusulan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Yleiset edunvalvojat ry    
Ylitornion kunta    
Asiasanat

palkkiot

holhoustoimi

förmyndarverksamhet

intressebevakare

arvoden

edunvalvoja