Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32446/2023

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain voimassaoloaika päättyy vuoden 2023 lopussa. Voimassaoloa ehdotetaan esityksessä pidennettäväksi vuodella, vuoden 2024 loppuun asti. Lain soveltamisalaan kuuluvissa kunnissa on vielä tarve soveltaa poikkeusjärjestelyjä, joten voimassaoloa on tarpeen jatkaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024 ja olemaan voimassa 31.12.2024 asti.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään maanantaina 27.11.2023 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa.

VAHVA-asianhallintaa käyttäviä ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Tämän lisäksi lausunto tulee viedä VAHVAan asialle VN/32446/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Erityisasiantuntija Jaakko Rastas, jaakko.rastas@gov.fi 0295 250 217
Jakelu:
Helsingin kaupunki    
Suomen Kuntaliitto    
Turun kaupunki    
Vantaan kaupunki