Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14652/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, joka koskee avustuksia asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosina 2022–2023. 
Tausta
Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa on esitetty seuraavasti:

60. Siirto Valtion asuntorahastoon

Avustukset
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää avustusta asuinrakennusten lämmönvaihtimien vaihtamiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi enintään 10 000 000 euroa siten, kuin annettavalla asetuksella säädetään.

Selvitysosa: Perustelujen muutokset liittyvät huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen. Avustusta voitaisiin myöntää myös matalalämpöiseen kaukolämpöön siirryttäessä.
Tavoitteet
Avustuksen tavoitteena on nopeuttaa siirtymää matalalämpötilaisen kaukolämmön mahdollistaviin laitteistoihin sekä tukea vihreää siirtymää ja parantaa huoltovarmuutta pidemmällä aikavälillä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/14652/2022.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Liisa Meritähti ja Kaisa Ala-Sankila 17.6–8.7.2022  ja Kirsi Martinkauppi 11.–15.7.2022 (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala ry    
Green building Council Finland    
Helsingin kaupunki    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Lämmitystieto/Lämmitysenergia Yhdistys    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vuokralaiset VKL ry