Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 103. istunnon päätöslauselmien hyväksyminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 103. istunnon päätöslauselmien hyväksyminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10577/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 103. istunnon päätöslauselmien hyväksymisestä. Englanninkieliset päätöslauselmat ja niitä koskevat muistiot suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 103 istunnossaan kolme päätöslauselmaa, jotka tulee hyväksyä ja joiden voimaantulosta tulee antaa ministeriön ilmoitus.
 
Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä, jonka mukaan ne katsotaan hyväksytyiksi 1.7.2022, jos niitä ei ole siihen mennessä vastustanut enemmän kuin 1/3 sopimuspuolista, jotka edustavat vähintään 50 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta. Muutokset katsotaan kuuluvan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, joten tarkoituksena on, että valtioneuvosto hyväksyisi muutokset ennen 1.7.2022. Tämän jälkeen, kuitenkin ennen 1.1.2023 ministeriö antaisi ilmoituksen muutosten voimaantulosta. Muutosten on tarkoitus siten tulla kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan 1.1.2023.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaina 29.4.2022 kello 16.00 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/10577/2021.
Valmistelijat
Katja Viertävä
Liikenne- ja viestintäministeriö
katja.viertava(at)gov.fi
0295 34 2612

Katja Peltola
Liikenne- ja viestintäministeriö
katja.peltola(at)gov.fi
0295 34 2031
 
Jennika Sucksdorff
Liikenne- ja viestintäministeriö
jennika.sucksdorff(at)gov.fi
0295 34 2109
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
ABB    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elomatic    
Elomatic    
Elomatic    
ESL Shipping    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Gasum    
HaminaKotkan satama    
HaminaKotkan satama    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen Säätiö    
Keskuskauppakamari    
Langh Shipping    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Maa- ja metlousmiisteriö, Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
WEGA    
Wetech    
VTS Finland    
VTS Finland    
VTT    
VTT    
WWF Suomi    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö