Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2537/03.01.01/2017/TEM/084:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettua lakia, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston energiamerkintää koskeva asetus edellyttää lain muutosta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksen säädösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanon valvontaan koskevista mekanismeista sekä poistaa asetuksen kanssa päällekkäinen lainsäädäntö.

Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1369, joka on annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (energiamerkintäasetus) sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2017 lähtien. Uuden energiamerkintäasetuksen johdosta on tarpeen muuttaa tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettua lakia (ekosuunnittelulaki) (1005/2008).
 
Tavoitteet
Energiamerkintäasetuksen säännösten vuoksi ekosuunnittelulakia olisi tarkoitus muuttaa siten, että se vastaisi energiamerkintäasetuksen asettamia vaatimuksia erityisesti koskien seuraamuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia mekanismeja ja poistaisi kansallisen lainsäädännön ja EU- lainsäädännön päällekkäisyydet.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta.
Lausunnon antajaa pyydetään ensisijaisesti antamaan lalusuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta. Ohjeet löytyvät palvelun nettisivuilta.

 
Valmistelijat
Timo Ritonummi, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö; Suvi-Maria Wilska, erityisasiantuntija,työ- ja elinkeinoministeriö; Pekka Kärpänen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö; Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö; Pekka Kalliomäki, rakennusneuvos, ympäristöministeriö.
Jakelu:
Aalto yliopisto/teknillinen korkeakoulu    
Autoalan keskusliitto ry    
Business Finland    
Elektroniikan tukkukauppiaat (ETK) ry    
Elektroniikan tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Greenpeace    
Heleln Oy    
Inspecta Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kuluttajat - Konsumenterna    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
lämmmitysenergia yhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
medialiitto ry/Medieförbundet rf    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Rakennusteollisuus ry    
RAKLI ry    
Senelec    
Sesko ry sesko rt    
SGS Fimko Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kiinteistöliitto ry:n palvelu Oy    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry    
Suomen standardisoimisliitto Sfs ry    
Suomen valoteknillinen seura    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähkösuunnittelijat NSS ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Talotekniikkateollisuus ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuuden voima    
Tulli    
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes    
Työtehoseura ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
öljy- ja biopolttoaineala ry/Öljyalan palvelukeskus oy    
Asiasanat

Ekosuunnittelulaki, energiamerkintäasetus