Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Halllituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti)

Halllituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti)

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM005:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uutta tieliikennelakia (729/2018) muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla jo toteutetun virastouudistuksen vuoksi. Tieliikennelakiin, ajokorttilakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin tehtäisiin samalla teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. Lisäksi lakia muutettaisiin siten, että tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä (High Capacity Transport) ja raskaita moottorikelkkoja koskevat säännökset siirrettäisiin uuteen tieliikennelakiin. Myös erikoiskuljetuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyviä muutoksia. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020.
 
Tausta
Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.
Tavoitteet
Ehdotettava muutokset ovat välttämättömiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi sekä HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja raskaan moottorikelkan tieliikennekäyttöön hyväksymiseksi jo toteutettujen muutosten vuoksi. Edellä mainittuja ajoneuvoja koskevat säännökset sisältyvät voimassa olevaan tieliikennelakiin (267/1981) ja ajoneuvojen käytöstä annettuun asetukseen (1291/1992), jotka kumoutuvat uuden tieliikennelain tullessa voimaan. Kaikki ajoneuvon käyttöä tiellä koskevat säännökset sisältyisivät muutosten jälkeen uuteen tieliikennelakiin. Sen lisäksi korjattaisiin ja täydennettäisiin teknisesti tieliikennelakia, ajokorttilakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.
 
 
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään  16.1.2020 mennessä vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat liikenneneuvos Kimmo Kiiski (puh. 0295342304, kimmo.kiiski@lvm.fi) ja yli-insinööri Mikko Karhunen (puh. 0295342014, mikko.karhunen@lvm.fi).
Jakelu:
A-katsastus    
AKT    
Autoalan keskusliitto    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto    
Autoliitto    
Autotuojat    
Dekra    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin Satama    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen poliisilaitos    
Infra- Rakennusteollisuus    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Joensuun kaupunki    
Jokipelastus    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän pelastuslaitos    
K1 katsastus    
Kaakkois-Suomen ELY_keskus    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupunki    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kittilän kunta    
Kiwa    
Kotkan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion pelastuslaitos    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneturva    
Logistiikkayritykset    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Metsä Group    
Metsäalan kuljetusyrittäjät    
Metsäteho    
Metsäteollisuus    
Moottoriliitto    
MTK    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun pelastuslaitos    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon pelastuslaitos    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
SKAL    
STTK    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto    
Suomen Motoristit    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Standardisoimisliitto    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieyhdistys    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun pelastuslaitos    
Turvallisuustutkinta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudernmaan ELY_keskus    
Vaasan kaupunki    
Vakuutuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VR-yhtymä Oy    
VTT    
Yhteinen toimialaliitto    
Ympäristöministeriö